Vairāk par neirofunkcionālo diagnostiku

Pamatojoties uz pieredzi tūkstošu gadu garumā, izveidojušās savdabīgas ( mūsu uztverē) filozofijas un ārstēšanas metodes. Par cilvēka izveseļošanās mērauklu tiek pieņemta organisma aizsargspēju iesaistīšana un iekšējo rezervju “pamodināšana”, kā arī dzīvošana pēc dabas likumiem.

Arī Latvijā savu vietu veselības uzlabošanā sāk ieņemt dažādas metodes.
Tāda ir arī neirofunkcionālā diagnostika.
Te pamatā ir zinātnieka Nakatani izstrādātā normatīvu skala, kur tiek izmantoti reprezentatīvi punkti, un pēc tiem nosaka organisma orgānu darbību.

Lai pildītu funkcijas, nepieciešama atbilstoša komanda no nervu sistēmas. Ar speciālas ierīces palīdzību tiek padots vājš elektriskais signāls;tā tiek aktivizēti atbilstošie nervu centri.

Metodes, savienojumā ar mūsdienu zinātniski – tehniskā progresa sasniegumiem, iegūst ar vien lielāku popularitāti iedzīvotāju un veselības speciālistu vidū.

Neirofunkcionālās diagnostikas principi

 Lai kāds no organismā esošajiem orgāniem pildītu savas funkcijas, nepieciešama atbilstoša komanda no nervu sistēmas. Speciālas nervu šūnas veido nervu impulsus un nosūta tos orgānam. Tieši no šo nervu šūnu darbības atkarīga orgānu darbības kvalitāte. Lielas nervu šūnu grupas veido nervu mezglus vai nervu centrus.

Cilvēka organismā visa mugurkaula garumā, līdzīgi kā ķēdīte, novietojies liels nervu centru skaits – veģetatīvā nervu sistēma, kura organizē iekšējo orgānu un asinsvadu darbību, kā arī organismu kopumā. Praksē sen zināms, ka iekšējo orgānu stāvoklis it kā “atspoguļojas” uz ādas (t.s. reprezentatīvie punkti). Tas ir tāpēc, ka orgānu un ādas darbības organizācija notiek no viena un tā paša avota – no nervu centriem.

Neirofunkcionālās diagnostikas principipamatojas uz to, ka uz noteiktām ādas daļām ar speciālas ierīces palīdzību tiek padots ļoti vājš elektriskais signāls (cilvēks to nejūt). Signāla parametri ir aprēķināti tā, lai nenozīmīgā pakāpē tiktu aktivizēti atbilstošie nervu centri. Ja atbilstošais nervu centrs strādā normāli, tad reakcija uz testējošo signālu būs adekvāta un ādas bioelektriskie parametri izmainīsies normas robežās. Ja nervu centrs strādā vāji, tad arī atbilde uz testējošo signālu būs vāja un ādas bioelektriskie parametri izmainīsies nepietiekoši, t.i. tie būs zemāki par normu un otrādi. Iegūtie rezultāti saglabājas datora atmiņā. Pēc testa veikšanas, speciāla programma salīdzina iegūtos rādītājus ar normatīviem un dod slēdzienu par to, kā strādā iekšējie orgāni. Pie tam, šī diagnostikas metode dod iespēju diagnosticēt orgānu saslimšanu vēl pirms tam, kā cilvēks sajūt veselības diskomfortu, jo diagnostika konstatē jau ļoti nelielas darbības novirzes nervu centros un nelielas novirzes no orgānu normālas darbības.

Diagnosticēšanas metodika

Diagnostikas laikā elektrods tiek pielikts 24 punktos pie cilvēka ādas: uz roku plaukstām (uz labās un kreisās rokas) un uz kājām rajonā no pirkstu galiem līdz potītēm (uz labās un kreisās kājas). Iegūto datu apstrāde datorā notiek nekavējoties un diagnostikas rezultātus var saņemt uz reiz pēc procedūras – izdrukas un konsultācijas veidā.

Analīžu rezultāti par orgānu funkcionālām, fizioloģiskām un enerģētiskām izmaiņāmattēloti viegli saprotamās diagrammās, grafikos, zīmējumos, tabulās un krāsainā shematiskā cilvēka orgānu attēlā. Diagnostikas metode ir absolūti nekaitīga.

Tā kā diagnostikas mērījumi saglabājas datora atmiņā, tad ir iespējams diagnostiku atkārtot vairākkārt jekurā laika posmā. Tam ir ļoti būtiska nozīme, ja cilvēks ārstējas pie veselības speciālista, lieto zāles par kuru iedarbības efektivitāti nav īsti drošs utt. Diagnostiku var veikt arī, lai pārliecinātos par kopējo veselības stāvokli. Dažkārt cilvēks vienkārši nezina ar ko sākt savas veselības stiprināšanā – arī tad zināšanas pašam par sevi lieti noderēs.

 

Uz šo diagnostiku ir iespējams pieteikties pie dr.Zanes Balodes 29229628 atsaucoties uz transferfaktors.lv
Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s